Ofte stillede spørgsmål

Hvad er problemerne helt specifikt med bundpladen ?


Grundige test og undersøgelser foretaget af både Teknologisk Institut og en af landets førende eksperter inden for betonkonstruktioner Pelcon viser, at bundpladen under Njals Tårn ikke indeholder de råmaterialer, der blev bestilt og betalt for til underleverandøren BG Beton.

Derudover viser undersøgelserne, at den ikke overholde de styrker, der er sat krav om. Den manglende styrke skyldes ifølge undersøgelserne konstruktionsfejl og et forkert vand/cement-forhold.

Derudover viser det sig, at bundpladen indeholder ucertificeret beton og knust beton som tilslag, hvilket ikke er tilladt i denne type konstruktion.
Burde I ikke have taget advarslerne alvorligt og undersøgt forholdende grundigere fra start?


Vi har taget advarslerne meget alvorligt. Vi har ageret, så snart vi har fået oplysninger, der skulle undersøges. Det er vigtigt at understrege, at vi har været udsat for forfalskning af dokumenter i vores system, hvilket har gjort optrevlingen mere kompliceret.
Hvordan har det her kunnet ske uden ledelsen i Bach Gruppen opdager det?


I den interne undersøgelse er det ikke lykkedes Bach Gruppen at finde konkrete oplysninger om, at medlemmer af Bach Gruppens ledelse er blevet gjort bekendt med snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Med det sagt kan vi, i lyset af det vi ved nu, godt se at vores interne kontrol ikke har været god nok. Det har vi allerede gjort meget for at rette op på, og vi sætter fortløbende en række strengere krav til vores kvalitetssikring.
Man hører hele tiden om Finn Bach – hvem er han?


Finn Bach grundlagde Bach Gruppen A/S for mere end 50 år siden. Han ejer stadig i dag en del af virksomheden og sidder i bestyrelsen af både Bach Gruppen og en stor del af virksomhedens tilknyttede selskaber.

Finn Bach er begyndt neddrosle sine engagementer som bestyrelsesmedlem og formand, ligesom han de senere år heller ikke har været en del af den daglige drift at Bach Gruppen A/S.
Har Finn Bach besluttet hvordan bundpladen skulle laves?


Finn Bach har ikke haft nogen indflydelse på eller indblanding i, hvordan bundpladen under Njals Tårn skulle konstrueres. Opgaven har ligget hos underleverandøren BG Beton Sjælland og dermed en gruppe nu tidligere ansatte hos datterselskabet.

Finn Bach er dog bestyrelsesformand i BG Beton, og hans rolle er derfor gransket af Bach Gruppen i forbindelse med den interne undersøgelse. Det er her ikke lykkedes os at finde et eneste bevis for at Finn skulle være blevet gjort bekendt med endsige beordret snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af den fejlbehæftede og mangelfulde bundplade.”

Derfor afviser ledelsen i Bach Gruppen at have haft kendskab til eller beordret de kritisable forhold hos BG Beton Sjælland og omkring konstruktionen af bundpladen under Njals Tårn.
Har han besluttet, at der skulle bruges genbrugsbeton?


Finn Bach har ikke været involveret i konstruktionen af den fejlbehæftede bundplade – opgaven har ligget hos BG Beton Sjælland.

Brugen af genbrugsbeton til nye konstruktioner er velkendt i branchen og ses som en måde at gøre byggeri mere bæredygtigt. Derfor bliver metoden brugt mere og mere til et stigende antal opgaver hos alle ledende betonproducenter i Danmark.


Link til genbrugsbeton projekter

Det er derfor heller ikke nogen hemmelighed, at Finn Bach igennem en årrække har ytret ønske om at underleverandører og tilknyttede betonproducenter benyttede sig af muligheden for at nyttiggøre genbrugsbeton. Det afgørende her er, at hensigten naturligvis altid har været, at det skulle gøres på den rigtige måde – i henhold til gældende lovgivning og kvalitetskrav.

Bach Gruppen har i den forbindelse bestilt og betalt for en bundplade under højhuset med den påkrævede kvalitet og standard. Finn Bach eller andre i Bach Gruppens ledelse afviser at have ytret ønske benytte om eller have kendskab genbrugsbeton i bundpladen under Njals Tårn.
Har Bach Gruppen forfalsket dokumenter?


Nej. Konkret har vi stærke indikationer på, at nogle tidligere ansatte i BG Beton i forbindelse med støbningen af et betonbundpladen under Njals Tårn tilbage i 2018 har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følge- og bestillingssedler i forbindelse med leverancerne af beton til byggeriet. Det betyder at betonen i fundamentet er af en anden type end den foreskrevne og den, vi har bestilt.

Noget af dette materiale sender vi i god tro til kommunen, da de beder om en redegørelse i april 2020. Vi er i Bach Gruppen på daværende tidspunkt ikke klar over, at dele af dette materiale er forfalsket. Vi beklager naturligvis dybt at vi således uforvarende har overleveret forfalsket dokumentation, og dermed får videresendt materiale, der ikke er retvisende og som giver et urigtigt billede af, at forholdende omkring bundpladen er i orden.

Da det går op for os, politianmelder vi naturligvis de tidligere medarbejdere i betonfirmaet for dokumentfalsk samt svindel og tyveri af byggematerialer.

Vi har efterfølgende gjort alt, hvad vi kan for at afdække snyderiet, blandt andet med hjælp fra eksterne efterforskere og advokater. Vi har fuld åbenhed, alt bliver tjekket og vi har en stor gruppe eksterne eksperter og rådgivere til at sikre at kommunen får alt den rigtige og nødvendige dokumentation.
Efterforskes Bach Gruppen af politiet?


Nej. Ikke så vidt vi ved. Byggefelt G, der er et selskab under Bach Gruppen, er politianmeldt for ikke at overholde tidsfristen for indlevering af en serie dokumentation til kommunen.

Derudover modtager politiet al den dokumentation og korrespondance, der er mellem Københavns Kommune og Bach Gruppen omkring prøvetagninger, drøftelser og løsninger i forbindelse med Njals Tårn. BG Beton er også politianmeldt.
Hvornår blev Bach Gruppens ledelse klar over problemerne med bundpladen?


I slutningen af december 2019 bliver ledelsen i Bach Gruppen kontaktet af en tidligere ansat i datterselskabet BG Beton, som fortæller, at han har viden om ringe kvalitet af en konstruktion under byggeriet Njals Tårn på Bryggens Bastion. Dette ved han bl.a. fordi han selv har været med til at destruere prøver taget af den beton der er brugt i den fejlbehæftede konstruktion – fortæller han.

Den tidligere ansatte gør det samtidig klart, at hvis Bach Gruppen går med til at betale ham et beløb, vil han lade være med at gå videre med sin viden bl.a. til pressen. Bach Gruppen afviser og anmelder manden til politiet for afpresning.

Selvom han er tidligere straffet og har siddet mange år i fængsel, tager vi selvfølgelig indholdet i hans henvendelse seriøst. Vi er ikke eksperter, men da vi kigger på dokumentationen bag den omtalte konstruktion igennem, ser alt på overfladen ud som om det er i orden. Derfor vurderer vi, det må være en desperat persons forsøg på at presse penge ud af os, og det vil politiet tage sig af.
Hvorfor reagerer ledelsen ikke – hvis I allerede i december 2019 bliver gjort opmærksomme på problemerne med bundpladen?


Bach Gruppens ledelse reagerer umiddelbart efter henvendelsen og afpresningen i december 2019 ved at gennemgå dokumentationen, recepter og følgesedler hos leverandøren af betonen til bundpladen – vores datterselskab BG Beton.

Alting ser umiddelbart ordentligt ud og vi er på daværende tidspunkt ikke klar over, at en stor del af dokumentationen bag den dårlige bundplade er forfalsket af en gruppe tidligere ansatte i BG Beton. Vi er dermed blevet ført bag lyset til at tro, at konstruktionen er i orden og af den kvalitet vi bestilte og forventede. At det forholder sig helt anderledes, finder vi først ud af langt senere.
Hvorfor går kommunen ind i sagen?


I løbet af foråret 2020 får Københavns Kommune flere henvendelser fra en person, der tilsyneladende har godt kendskab til byggeriet af Njals Tårn. Vedkommende fortæller bl.a. om en fejlbehæftet bundplade under højhuset, men påpeger også, at der skulle være problemer med andre forhold omkring byggeriet. På baggrund af de henvendelser tager kommunen kontakt til Bach Gruppen og beder om en redegørelse.

Bach Gruppen samler dokumentation for byggeriet, kvalitetsrapporter, fakturaer og blandelogs fra betonværket og sender til kommunen. Da datamængderne er meget omfattende, tager det tid at grave frem, hvorfor vi beklageligvis ikke er i stand til at overholde den fastsatte deadline. På den baggrund bliver Njals Tårn byggefeltet meldt til politiet af kommunen.

Sammen med dokumentationen, som vi på daværende tidspunkt endnu ikke ved er forfalsket, foreslår vi Københavns Kommune at foretage fysiske boreprøver og test af trykstyrken af betonen i bundpladen under Njals Tårn vi. Det gør vi for at rydde enhver tvivl om bundpladens kvalitet af vejen. For at sikre uvildighed besluttes det, at få Teknologisk Institut under ledelse af kommunen, til at foretage undersøgelsen.

Resultaterne af prøverne kommer i august og starten af september 2020 og viser som bekendt en bundplade, der er konstrueret forkert, har store kvalitetsmæssige mangler og ikke indeholder de materialer, der var bestilt af Bach Gruppen.


Link til Teknologisk instituts rapport

Link til Supplerende undersøgelse

Realiteterne rystede alle i organisationen. Vi havde i vores vildeste fantasi ikke forestillet os det, vi stod overfor på daværende tidspunkt og som udviklede sig voldsomt i tiden efter. Specielt da det stod klart for os, at Bach Gruppen havde været udsat for svindel og bedrageri – udført af nært betroede kolleger og tidligere ansatte i datterselskabet BG Beton. - Link til pressemeddelelse
Er politiet involveret i sagen?


Byggefelt G, der er et selskab under Bach Gruppen, er politianmeldt for ikke at overholde tidsfristen for indlevering af en serie dokumentation til kommunen.

Derudover modtager politiet al den dokumentation og korrespondance, der er mellem Københavns Kommune og Bach Gruppen omkring prøvetagninger, drøftelser og løsninger i forbindelse med Njals Tårn.
Hvorfor har politiet udført ransagninger på Bach Gruppens adresser?


Politiet ransager i september 2020 flere adresser tilhørende BG Beton. En af dem er i Viborg, hvor også Bach Gruppen bor i samme bygning.

Politiets efterforskning omhandler muligt dokumentfalsk og drejer sig om materiale omkring bundpladen udfærdiget i datterselskabet BG Beton under den tidligere ledelse og som efterfølgende har vist sig at være forfalsket.

Det er Bach Gruppens opfattelse at efterforskningen omkring dokumentfalsk kun omhandler BG Beton og tidligere tilknyttede ansatte.
Hvem har skylden for den dårlige bundplade?


Bach Gruppen afdækkede sidst på sommeren i 2020 gradvist en række grove uoverensstemmelser hos sjællandsafdelingen i datterselskabet BG Beton. Det førte til en omfattende intern undersøgelse som bl.a. afslørede, at en række tidligere ansatte i datterselskabet havde svindlet for et to-cifret millionbeløb. Det drejede sig om salg af råvarer og materiel ud ad bagdøren, svindel med leverancemængderne til kunderne og ikke mindst forfalskning af betonrecepter og følgesedler.

Den interne gennemgang viste også, at dele af det systematiske snyd resulterede i den fejlbehæftede bundplade under Njals Tårn. Forhold som den tidligere ledelse i BG Beton skjulte for ledelsen i Bach Gruppen. På den baggrund valgte Bach Gruppen i slutningen af oktober 2020, at politianmelde fem tidligere ansatte i BG Beton. Sagen er dermed overdraget til politiet, og vi afventer deres afgørelse. - Link til pressemeddelelse.

Politianmeldelsen ændrer naturligvis ikke ved, at Bach Gruppen tager det fulde ansvar for de konsekvenser og økonomiske tab, der er opstået på baggrund af den svindel, der er foregået i BG Beton. Det betyder, at berørte kunder er blevet kompenseret fuldt ud og den fejlbehæftede bundplade bliver erstattet af en ny løsning.
Hvis der er sket snyd, hvorfor har I så ikke kontaktet alle kunder, der har fået leveret beton fra BG Beton?


Set i bagklogskabens lys burde vi nok have kontaktet flere kunder i forbindelse med, at vi kan se problemer i BG Beton. Men ud fra vores interne undersøgelser kan vi ret hurtigt konkludere, at problemerne isolerer sig til Njals Tårn. Det er noget af baggrunden for, at vi har tillid til det, der er blevet leveret til andre byggerier.
Københavns Kommune beslutter i sensommeren 2020 at udstede et standsningspåbud på byggeriet. Så Bach Gruppen forbydes at fortsætte arbejdet med Njals Tårn – hvorfor det?


I takt med at Teknologisk Institut via prøver og undersøgelser hen over sommeren får større klarhed over bundpladens beskaffenhed – viser der sig yderligere problematiske forhold. Forhold der skal tages højde for i de præcise beregninger af bundpladens påvirkninger af resten af byggeriet.

Derfor beslutter Københavns Kommunes forvaltning at standse det videre byggeri af tårnet 16. september 2021. Samtidig slår de også fast, at der ikke er nogen fare for sammenstyrtning eller sikkerhedsmæssige problemer på kort sigt. Dermed heller ikke nogen risiko for de omkringboende eller folk i området.

Bach Gruppen er enige i kommunens beslutning og efterkommer øjeblikkeligt standsningspåbuddet.

I forlængelse af påbuddet bliver der udfærdiget og igangsat et særdeles omfattende prøveprogram af alle betonkonstruktioner i tårnet. Programmet udføres af eksterne eksperter og ingeniører i tæt samarbejde med kommunens rådgivere.
Hvad sker der så med den problematiske bundplade nu?


Bach Gruppens rådgivere har fremlagt en løsning i form af en tillægskonstruktion til det nuværende fundament under Njals Tårn. Det betyder i praksis, at der støbes et nyt fundament i forbindelse med bygningens kælder – oven på den eksisterende bundplade.

Denne løsning betyder, at den nuværende bundplade får en meget lille eller ingen betydning, og at der derfor kan ses bort fra de fejl og mangler, den er behæftet med.

Tillægskonstruktionen er projekteret af ingeniører fra det tilknyttede rådgivningsfirma Norconsult. Beregninger er kontrolleret af tredje part, og løsningen er gennemgået og godkendt af kommunens forvaltning samt deres rådgivere fra Cowi og Statens Byggeforskningsinstitut
Har myndighederne godkendt den nye løsning for fundamentet under Njals Tårn?


Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har fulgt udfærdigelsen af forslaget til en tillægskonstruktion til bundpladen tæt. Det endelige forslag blev godkendt i starten af februar 2021 af et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

Løsningen var inden blevet analyseret og gennemgået af både forvaltningen og dens rådgivere fra Cowi og Statens Byggeforskningsinstitut. Arbejdet med tillægskonstruktionen gik i gang umiddelbart herefter.
Er der risiko for at Njals Tårnet vælter inden Bach Gruppen har nået at udbedre forholdene?


Lad os slå helt fast, at Njals Tårnet ikke falder - hverken i dag, i morgen eller på noget andet tidspunkt. Det har en række ingeniører og eksperter for længst konkluderet.

I tårnet har der siden august siddet 4 målepunkter, der løbende bliver kontrolleret af professionelle inspektører. Instrumenterne kan registrere bevægelser ned til under én millimeter, og der har ikke været det mindste udslag.
Er det lovligt at bruge genbrugsbeton i et fundament/en aggressiv beton, som byggeriet er projekteret til.


Genbrugsbeton bliver, i stigende omfang, benyttet i rigtig mange byggerier, især fordi det anses som bæredygtigt – det er helt velkendt.

Det stiller dog en lang række krav til og dokumentation af den benyttede genbrugsbeton, samt fremstilling og kvalitet. Det har vi i forbindelse med vores undersøgelser af sagen kunnet konstatere at BG Beton ikke har levet op til. Derfor skulle der ikke have været benyttet genbrugsbeton i byggeriet på Bryggens Bastion.

Det forhold retter Bach Gruppen op på nu med tillægskonstruktionen af en ny bundplade, der lever fuldt op til alle kvalitets- og holdbarhedskrav.
Hvordan kan man undgå at opdage, at der bliver hældt byggeaffald og knust beton i fundamentet?


Det spørger vi også os selv om.

Vi havde ikke fantasi til, at nogen kunne finde på at gøre sådan noget.

Men vi må erkende, at vi har udvist for meget tillid og for lidt kontrol – Det var en fejl og det ved vi i dag. Det retter vi op på nu, og Bach Gruppen tager det fulde ansvar for det, der er sket og betaler for at få ryddet op.
Hvor kommer den genbrugsbeton og det bygningsaffald fra – der er i bundpladen?


Det har endnu ikke været muligt for Bach Gruppen at afdække, hvor genbrugsbetonen stammer fra.
Bach Gruppens ledelse har siddet med i bestyrelsen af BG Beton – en fra den nuværende ledelse står som direktør for BG Beton – hvordan kan de ikke have kendt til dette systematiske snyd.


Vi stolede på den daglige ledelse i BG Beton og havde ingen indikationer på, at der på denne måde blev snydt systematisk, bedraget med dokumentation og stjålet værdier for millioner fra firmaet.

Vores interne undersøgelse har bekræftet os, i at ledelsen i BG Beton aktivt har ført os bag lyset.
Man har hørt om flere tidligere medarbejdere, der siger ledelsen vidste alt om det her.


Det er ikke korrekt. Vi har screenet enorme mængder data, mails og dokumenter og interviewet medarbejdere uden at kunne afdække påstanden om at ledelsen var informeret.
Hvorfor skulle tidligere ansatte vælge at lave en ubrugelig bundplade bagom ryggen på Bach Gruppens ledelse?


Vi har en begrundet mistanke om, at svindlen er foregået med henblik på personlig berigelse. Derfor har vi overladt sagen til politiet.
Eksperter har gentagne gange kritiseret Bach Gruppens byggerier og håndværk – Er der generelt problemer med kvaliteten i jeres arbejde?


Bach Gruppen har opført erhvervs- og boligejendomme over hele Danmark i mere end 30 år. Der kan altid opstå mindre fejl i hos enkelte håndværkere i store byggerier, men vi kan afvise, at der skulle være generelle problemer med kvaliteten af vores byggerier.
Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen?


Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. Vi kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen.

Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 700 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu.

Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
Hvad er konsekvenserne af den lavere styrke i søjlerne?


Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at der på baggrund af de mange svar vi har nu, ikke er nogen problemer med byggeriets sikkerhed. Det har eksperter og rådgivende ingeniører beregnet og konkluderet.

Med det sagt mangler vi stadig de sidste prøver og beregninger, der endegyldigt kan slå fast, om det bliver nødvendigt at lave justeringer eller ændringer for at give byggeriet højeste kvalitet og eliminere enhver utryghed.

Vi har fra start valgt en tilgang og testmetode, der er yderst kritisk og ikke levner plads til de mindste afvigelser. Derfor vil der, afhængig af de resterende prøver og undersøgelser, blive taget stilling til, om der er brug for yderligere konstruktionsmæssige løsninger og hvilke.
Hvad med de øvrige byggerier på Bryggens Bastion


Bach Gruppen har i dialog med Københavns Kommune igangsat et omfattende prøveprogram med henblik på at fastslå kvaliteten af betonen benyttet i alle byggerier på Bryggens Bastion. Vi tager mere end 700 prøver og gennemgår styrker sammenlignet med bl.a. miljøklasse og grundvand samt beregninger af byggeriernes statik og levetidsbetragtninger.

Alle prøver og test gennemføres med 3. parts kontrol af uafhængige eksperter og rådgivende ingeniører fra blandt andre Norconsult, Pelcon, Rambøll, Force Technology og Dansk Miljørådgivning. Skulle nogen forhold kræve yderligere gennemgang eller udbedring bliver det naturligvis udbedret.

Der er i den forbindelse fra starten i hele prøveprogrammet valgt en tilgang og testmetode, der er yderst kritisk og ikke levner plads til de mindste afvigelser.

Vi er meget tæt på at være i mål med disse undersøgelser og de foreløbige resultater viser heldigvis, at vi ingen andre steder har set problemer, der på nogen måde kan sammenlignes med forholdene omkring bundpladen under Njals Tårn.

De foreløbige og næsten afsluttede undersøgelser viser, at prøverne af fundamenter, søjler, gulve og dæk lever op til den forventede og krævede kvalitet. Afhængig af de resterende prøver og undersøgelser, bliver der taget stilling til. om der er brug for yderligere konstruktionsmæssige løsninger og hvilke.
Hvem laver betonprøverne for Bach Gruppen, og er de uvildige?


Prøveudtagninger, analyser og beregninger på Bryggens Bastion bliver foretaget af eksterne ingeniørvirksomheder og akkrediterede eksperter. Det bliver delt i sin helhed med Københavns Kommune og kommunens rådgivere i COWI og Statens Byggeforskningsinstitut.

Dertil bliver alle ingeniørberegninger om ændringer eller nye løsninger gennemgået og dobbelttjekket af uafhængig tredjepartskontrollant.
Kan bedrageri og snyd begrænses til kun at omhandle højhuset på Bryggens Bastion.


Baseret blandt andet på vores interne undersøgelser har vi ikke grund til at tro, at der skulle være problemer af det omfang, vi har set i forbindelse med bundpladen under Njals Tårn andre steder på Bryggens Bastion.
Kan I forstå, at man kan have svært ved at tro på Bach Gruppens forklaringer, set i lyset af de her sager?


Vi er fuldt ud klar over, at vi er i kraftig modvind og står med et stort ansvar for at få ryddet op – det ansvar tager vi på os.

Kunne vi have gjort mere for at sikre at vi ikke var havnet hvor vi er nu? Det kunne vi helt sikkert – vi har i den grad vist alt for stor tillid og for lidt kontrol – det har vi lært.

Men vi rydder op, omstrukturerer og opruster, så det her ikke sker igen og vi forhåbentligt kan genopbygge tilliden. Regningen for det løber op i mere end 100 mio. kr. men den samler vi op, og retter op, for det er også vores hensigt, at ingen andre end Bach Gruppen skal lide økonomiske tab på grund af denne sag.